Siste fase i livet – medvirkning i en høgteknologisk intensivverden?

Forfattere

  • Mari Anita Sunnarvik Høgskulen på Vestlandet, Norge
  • Siv Iren Juklestad Norsk forening for kognitiv terapi, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/inspira.v18.5571

Sammendrag

Non-invasive ventilation (NIV) er respiratorbehandling som ofte benyttes i en høgteknologisk intensivverden. Den tettsittende masken dekker enten munn og nese, bare nesen eller hele ansiktet. NIV bidrar til at respirasjonsarbeidet blir lettere, og gassutvekslingen i lungene forbedres (1). Indikasjonen for denne type behandling omfatter pasienter med truende eller etablert respirasjonssvikt (2, s. 327). Beslutning om palliativ NIV kan bli tatt i en kritisk fase, der det ikke er tid eller rom for å involvere verken pasient eller pårørende i prosessen (3). Både pasient og pårørende kan oppleve å være lite forberedt når det oppstår akutte respirasjonsproblemer i palliativ fase, og når det iverksettes NIV uten at pasienten tas med i beslutningsprosessen. Pasienter i palliativ fase ønsker å ha medbestemmelse når det gjelder hvordan de skal dø, samt hvilken behandling de ønsker. I dette essayet formidles refleksjoner over medvirkning i beslutningsprosesser i palliativ behandling og omsorg.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-05-09

Hvordan sitere

Sunnarvik, M. A., & Juklestad, S. I. (2023). Siste fase i livet – medvirkning i en høgteknologisk intensivverden?. Inspira, 18(1). https://doi.org/10.23865/inspira.v18.5571

Utgave

Seksjon

Fagartikler