Hvordan opplever videreutdanningsstudenter i operasjonssykepleie læringsmiljøet ved operasjonsavdelinger?

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2023-01-23

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

praksisstudier, operasjonssykepleie, læringsmiljø, kvalitativ studie, practice studies, operating room nurse, learning environment, qualitative research