Kartleggingsverktøy for iatrogen abstinens hos pediatriske pasienter og verktøyenes måleegenskaper. En systematisk oversikt

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2022-10-05

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

iatrogen absitnens, pediatriske pasienter, måleegenskaper, validitet, reabilitet, iatrogenic withdrawl syndrome, pediatric patients, measurement properties, validity, reliability