Fremmende kirurgisk teamarbeid- en kvalitativ studie av operasjonssykepleieres erfaringer og oppfatninger

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2022-12-12

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

ikke-tekniske ferdigheter, kirurgisk teamarbeid, operasjonssykepleie, non-technical skills, operating theatre, operating room nurse, surgical teamwork