Betydningen av sterilt utøvende operasjonssykepleiers ikke-tekniske ferdigheter for pasientsikkerheten: En deskriptiv kvalitativ studie av operasjonssykepleieres og kirurgers erfaringer

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2022-04-05

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

operasjonssykepleier, pasientsikkerhet, sterilt utøvende operasjonssykepleier, non-technicel skills, operating room nurse, patient safety, scrub nurse, ikke-tekniske ferdigheter