«Lite visste vi hvordan vårsemesteret 2020 ville bli» – en tverrsnittstudie om pandemiens innvirkning på intensivsykepleiestudentenes opplevelser i vårsemesteret 2020

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2023-01-03

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

intensivsykepleie, covid-19, studentrolle, motivasjon, critical care nursing, Covid-19, nursing student, motivation