Anestesisykepleieres metoder for å kontrollere cufftrykk – en observasjonsstudie

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2021-07-28
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
cufftrykk, cufftrykkmanometer, endotrakealtube, larynxmaske, observasjonsstudie, cuff pressure, cuff pressure meter, endotracheal tube, laryngeal mask, observational study