Oversettelse og krysskulturell tilpasning av «The ISBAR handover tool».

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2021-12-01

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

tverrkulturell validitet, ISBAR, pasientoverføring, pasientsikkerhet, intrahospitale overflyttinger, translation process, crass-cultural validity, patient handover, intrahospital transfer, patient safety, oversettelsesprosess