Etniske ulikheter i håndteringen av akutte smerter på akuttmottak eller postoperativ avdeling: En systematisk oversikt, med narrativ syntese

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2021-11-12

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

etnisitet, kultur, akutte smerter, smerteopplevelser, smertehåndtering, systematisk review, acute pain, culture, ethnicity, pain management, pain perception, systematic review