Kirurgisk telling som verktøy for sikker pasientbehandling ved kirurgi: En kvalitativ studie av operasjonssykepleieres erfaringer

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2021-04-12

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

kirurgisk telling, kirurgiske team, operasjonssykepleier, pasientsikkerhet, operating room nurse, patient safety, perioperative counts, retained surgical items, scrub nurse, surgical counts, surgical team