Intensivsykepleieres opplevelser med langtids-intensivpasienters indre styrke og vilje til overlevelse

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2021-03-26

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

helsefremming, indre styrke, kvalitativ forskning, langtids-intensivpasienter, salutogen intensivsykepleie, vilje til overlevelse, health promotion, inner strength, long-term critically ill patients, qualitative study, salutogenic ICU nursing, willpower