Inspira 3 2016

  • Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen Redaktør for nummeret

Sammendrag

Dette er en fulltekst av tidsskriftet Inspira nummer 3, 2016. Merk at tidsskriftet publiseres av Cappelen Damm Akademisk fra og med 15. januar 2021. Tidsskriftet ble godkjent som vitenskapelig publiseringskanal i november 2018.

Innhold

Leder: Therese og Sigbjørn

Er det fordeler med desfluran framfor propofol til stor laparoskopisk gastrokirurgi: Anton Amalathasan Josephmary

Aktivitetskalender

Trachealsuging med lukket sug -en litteraturgjennomgang: Anne Sofie Dæhlen, Lise Paulsberg Hars og Åse Valsø

ALNSF Fagkongress på Røros: Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

NSFLIS fagkongress Gardermoen: Anne-Mette Nygaard og Gerd Bjørknes

Tre på NSFLIS fagkongress

Norsk helsevesen får nytt elektronisk journalsystem: Tomas Nordheim Alme

ALNSF – nytt

NSFLIS – nytt

Fulltekst

Publisert
2021-01-30
Hvordan sitere
Leonardsen, A.-C. L. (2021). Inspira 3 2016. Inspira, (3), 1-17. Hentet fra https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2889
Seksjon
Fulltekst nummer