iNSPIRA tidsskrift

2022-09-13

Inspira er et nordisk fagfellevurdert tidsskrift for anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere. Vi ønsker forskningsartikler på norsk, svensk, dansk og engelsk velkommen!

Registrer deg for å motta nyhetsbrev her og klikk her for å sende inn artikkel. 

Inspira is a Nordic scientific, peer-reviewed journal for nurse anesthetists, operating room nurses and critical care nurses. We welcome research articles in Norwegian, Swedish, Danish and English.

Submitting an article is free of charge, and you can submit your article here.