Inspira med ny digital satsing

2021-03-02

(Credit: Narai Cha/Getty images).

Tidsskriftet Inspira har som formål å formidle fagartikler, forskningsartikler og kunnskapsoppsummeringer for anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere. Tidsskriftet har eksistert under flere navn siden 1987, og har fra 2018 vært godkjent som en vitenskapelig publiseringskanal.

Nå vil redaksjonen satse på å bygge ut tidsskriftet ytterligere, og fra januar dette året utgis Inspira med åpen tilgang hos Cappelen Damm Akademisk. Det vil si at alle artikler ligger åpent og gratis tilgjengelig for leserne.

Paula Lykke, leder for intensivsykepleierne i Norsk Sykepleierforbund og representant for faggruppen for intensivsykepleiere i Inspira, sier at digitaliseringen av tidsskriftet er noe hun har ventet lenge på.

– Vi har endelig kommet til den digitale verden!
Nå som artiklene blir publisert via Cappelen Damm Akademisk tror Lykke at artiklene blir enklere å dele, og at de vil nå bredere ut.

– Artiklene vil nå bli publisert fortløpende. De vil gå direkte til publisering med en gang de er klare, og blir på denne måten ferskvare.

Les hele saken på fagsnakk.no