Annonsér hos oss

Tidsskriftet Inspira leses av anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere nasjonalt, samt annet helsepersonell. Tidsskriftet formidles også via faggruppene for anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere i Norsk Sykepleierforbunds kanaler, som sosiale medier og nyhetsbrev. Vil du nå ut til helsepersonell generelt- eller spesialsykepleiere spesielt er Inspira rette plattform. 

Priser 2021

Plassering Bredde og høyde Mer om plasseringen Pris pr kvartal*
Toppbanner - desktop 1200×300 Vises på toppen av av alle sider  20 000
Bunnbanner - desktop 1200×300 Vises på bunnen av av alle sider 15 000
Sidebanner - desktop 240×800 Vises i høyre marg på alle sider  17 500
Bunnbanner - mobil 320×400 Vises på bunnen av av alle sider 15 000
Midtsidebanner - mobil 320×400 Vises på midten av av alle sider  17 500
Toppbanner - mobil 320×400 Vises på toppen av av alle sider 20 000

* Alle priser er oppgitt eks. mva. og gjelder for et kvartal.

Levering av filer

Annonsene kan leveres i følgende filformT: JPG, GIF, PNG eller HTML. HTML filer må leveres som en zip folder, og må inneholde alle elementer som er del av materiellet. Maks filstørrelse er 150kb.

Etiske retningslinjer

Samhandlingen med kommersielle aktører skal skje i tråd med NSFs verdigrunnlag. Retningslinjen er tilpasset fra NSFs «Retningslinjer for samhandling med kommersielle aktører».

Kontakt

Vil du annonsere i Inspira? Kontakt post@inspira-annonse.no

For tekniske spørsmål kontakt Marte Ericsson Ryste