Oppslag

iNSPIRA tidsskrift

2022-09-13

Inspira er et nordisk fagfellevurdert tidsskrift for anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere. Vi ønsker forskningsartikler på norsk, svensk, dansk og engelsk velkommen!

Inspira is a Nordic scientific, peer-reviewed journal for nurse anesthetists, operating room nurses and critical care nurses. We welcome research articles in Norwegian, Swedish, Danish and English.

Les mer om iNSPIRA tidsskrift

Inspira

Nyeste artikler

Se alle utgaver